عملیات نازک کاری ایستگاه T7Q6

slide-2feca5b

موضوع فعالیت :

عملیات اجرایی زیرسازی و نصب مش جهت اجرای کاشی کاری ، قوطی کشی و زیرسازی جهت اجرای سنگ خشک دیوار ، شاسی کشی جهت دیوارچینی و پارتیشن بندی فضاهای ایستگاه شهید محلاتی T7

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

استان تهران ، شهر تهران

کارفرما:

گروه سپاسد -مؤسسه ایستاب

مدت زمان اجرا:

از تاریخ 1394/04/08 به مدت 6 ماه