عملیات سنگی گابیون بندی کوه نور به متراژ 600 متر مکعب در ارتفاع کوه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موضوع فعالیت :

عملیات مکانیکی -سنگی گابیونی (مرمت و احداث ) به حجم 600 متر مکعب در آبراهه کوه نور عبارت است از ساخت بندهای توری سنگی شامل کلیه موارد ساخت این بندها اعم از پی کنی ، ساخت بند و آپرون

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

استان البرز ، شهر کرج

کارفرما:

شهرداری کرج

مدت زمان اجرا:

از تاریخ 1395/04/30 به مدت 35 روز