عملیات حفاری به روش مغزه گیری و پودری

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

موضوع فعالیت :

انجام ده هزار متر عملیات حفاری شامل 8000 متر به روش مغزه گیری و 2000 متر به روش پودری (RC) و احداث راه های دسترسی به نقاط حفاری با بیل مکانیکی و باکت و دستگاه های حفاری بورت لانگر و آماده سازی سکو و فوندانسیون محل استقرار دستگاه های حفاری

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

کارفرما:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مدت زمان اجرا:

از تاریخ 1398/07/15 به مدت یکسال