عملیات حفاری و تزریق تونل کنجانچم

slide-2feca5b
slide-ee7f5e3
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-574b2ee

نام پروژه :

تونل کنجانچم kt1

موضوع فعالیت :

اجرای عملیات حفاری و تزریق گمانه های تحکیمی و تماسی تونل کنجانچم kt1 طی سه قرارداد مجزا

موقعیت جغرافیایی فعالیت:

استان ایلام ، شهرستان مهران ، بخش صالح آباد

کارفرما:

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گروه تخصصی قائم (عج)- مؤسسه امیدپارس

مدت زمان اجرا:

قرارداد اول از تاریخ 1396/07/22 به مدت 9 ماه

قرارداد دوم از تاریخ 1396/12/12 لغایت 1397/12/11

قرارداد سوم از تاریخ 1398/03/01 به مدت 1 ماه